«Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ»

«Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ»
είναι ο ιταλικός τίτλος ενός βιβλίου, που εκδόθηκε στο Μιλάνο, από το «Αμβροσιανό Κέντρο»,  με συγγραφείς τον Εμμανουήλ Νιν (Έξαρχο των Ανατολικών Καθολικών της Ελλάδος), και τον Εμίντιο Βεργκάνι. Η πρωτοτυπία του βιβλίου φαίνεται στον υπότιτλό του: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΡΙΑΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (4ου και 5ου αιώνα). Πρόκειται πραγματικά για ένα πρωτότυπο βιβλίο, το οποίο μας παρουσιάζει τη θεία λατρεία της Συριακής Εκκλησίας, ανάλογη με την βυζαντινή θεία λατρεία του 4ου και 5ου αιώνα. Αντί δικών  μας σχολίων για την έκδοση αυτή, μεταφράζουμε ένα μέρος της Δοξολογίας, η οποία τιτλοφορείται «Προσευχή του Μαρ Φιλοσσένο του Μάμπουγκ»:

«Δόξα σε Σένα, ω Θεέ, Δόξα σε Σένα ω Θεέ, Δόξα σε Σένα ω Θεέ. Δόξα σε Σένα, Πατέρα της αλήθειας. Δόξα σε Σένα, Υιέ αιώνιε. Δόξα σε Σένα Πνεύμα Άγιο, μυστηριώδες, ακατανόητο, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και λαβαίνει από τον Θεό, μοναδικέ αληθινέ Θεέ.

Δόξα σε Σε, δημιουργέ των πάντων. Δόξα σε Σένα, ο οποίος ερευνάς τα κρυπτά πράγματα. Δόξα σε Σένα, ήρωα ακατανίκητε και δυνατέ, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να νικήσει. Δόξα σε Σένα, κριτή χωρίς αδικία και φιλεύσπλαχνε που δεν εξοργίζεσαι. Δόξα σε Σένα, ο οποίος είσαι ο νους των λογικών όντων και η γνώση όλων εκείνων που έχουν κατανόηση. Δόξα σε Σένα, Δόξα σε Σένα, και ο αίνος ας ανεβαίνει προς Εσένα από όλα τα στόματα που έπλασες και από όλες τις γλώσσες που δημιούργησες. Δόξα σε Σένα  νικητή που δεν νικήθηκες και πολεμιστή που δεν υποκύπτεις. Δόξα σε Σένα, πολεμιστή που δεν υποκύπτεις. Δόξα σε Σένα τον ζώντα που δεν πεθαίνει και τον πλούσιο που δεν φτωχαίνει. Δόξα σε Σένα, τον πανάγαθο που πολλαπλασιάζει τη θεία του χάρη και παρέχει γενναιόδωρα την ευσπλαχνία του. Δόξα σε Σένα, τη θάλασσα που δεν μικραίνει και την άβυσσο που δεν μειώνεται. Δόξα σε Σένα, τον δυνατό του οποίου οι κρίσεις είναι δίκαιες και σωστά τα διατάγματά σου. Δόξα σε Σένα, λιμάνι των πονεμένων και καταφύγιο των καταπιεσμένων. Δόξα σε Σένα, βασιλιά αιώνιε και δύναμη των καταδιωκόμενων. Δόξα σε Σένα, φως των τυφλών και οδηγέ των εγκαταλελειμμένων. Δόξα σε Σένα, τον πλούτο του φτωχού και την εξύψωση του μικρού. Δόξα σε Σένα, τον σωτήρα των δικαίων και τον ελευθερωτή των καταπιεσμένων. Δόξα σε Σένα, τη λάμψη μέσα στα σκοτάδια μας και τη ράβδο στα γεράματά μας. Δόξα σε Σένα, Άγιε, που σε δοξολογούν τα όντα της γης και σε υπηρετούν τα πνευματικά όντα. Δόξα σε Σένα, του οποίου το μεγαλείο δεν μικραίνει και ο πλούτος δεν λιγοστεύει. Δόξα σε Σένα, ήλιε που δεν δύεις, και ακτίνα χωρίς φλόγα. Δόξα σε Σένα, θαυμαστέ στην εξύμνησή σου και λατρευτέ στα έργα σου. Δόξα σε Σένα, ακατανόητε. Δόξα σε Σένα, ασύλληπτε. Δόξα σε Σένα, ανεξερεύνητε….

«Ας Σε ικετεύουν για μένα όλοι οι μετανοούντες οι οποίοι μεταστράφηκαν και όλοι οι καθαροί στην καρδιά, οι οποίοι δεν αμάρτησαν. Άς Σε ικετεύουν για μένα όλοι οι μοναχοί, οι οποίοι βρίσκονται στα κελιά τους, και όλοι οι πονεμένοι, οι οποίοι βρίσκονται στα βουνά. Ας Σε ικετεύουν για μένα όσοι αποξενώθηκαν στις σπηλιές και οι ασκητές στα σπήλαια. Ας Σε ικετεύει για μένα η Αγία Παρθένα η οποία σε γέννησε. Όλοι αυτοί Κύριε, ας προσεύχονται για μένα, ώστε Εσύ να δείξεις την ευσπλαχνία σου και να συγχωρήσεις τα οφειλήματα μου και να διαγράψεις τα αμαρτήματά μου…..»

του Αρχ. Αθανασίου Αρμάου

©2017 Ελληνική Καθολική Εξαρχία elcathex.gr

Web Design by mare - Hosted by ATgroup