Επικοινωνία

Ελληνική Καθολική Εξαρχία
Αχαρνών 246 – 112 53 ΑΘΗΝΑ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 86 70 170
Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 86 77 039
Fax: 210 86 77 039

E-mail: grcathex@gmail.com

©2017 Ελληνική Καθολική Εξαρχία elcathex.gr

Web Design by mare - Hosted by ATgroup