Επίσκοπος

Σεβασμιότατος κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τιτουλάριος Επίσκοπος Καρκαβίας
Αποστολικός Έξαρχος των Ελληνορρύθμων Καθολικών της Ελλάδος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1956 στo Ελ Βεντρέλ Ισπανίας, όπου ο­λοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του. Εισερχόμενος στο Μοναστήρι των Βενεδικτίνων του Μοντσεράτ Ισπανίας για το δοκίμιο του, έκανε τα πρώτα του μοναχικά ταξίματα στις 26 Α­πριλίου του 1977, την επίσημη κουρά το 1980 και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στις 18 Απριλίου 1998. Μετατιθέμενος στη Ρώμη, συνέχισε τις σπουδές του στα θεολο­γικά ιδρύματα και σχολές της Πόλης. Είναι πτυχιούχος Θεολογίας με ειδίκευση στην Πατρολογία. Επί το πλείστον, αφοσιώθηκε στη διδασκαλία, έχοντας επιδοθεί σε μια έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Διετέλεσε Πνευματικός Πατέρας του Ελληνικού Ποντιφικού Κολλεγίου στη Ρώμη και από το 1999 Διευθυντής του ιδίου Κολλεγίου. Εντός του μοναστικού του τάγματος υπήρξε Βοηθός του Ηγου­μένου. Είναι επίσης Σύμβουλος τους Γραφείου για την τέλεση της Θείας Λει­τουργίας του Ανώτατου Ποντίφικα, Μέλος της Λειτουργικής Επιτροπής της Αδελφότητας για τις Α­νατολικές Εκκλησίες. Εκτός από την καταλανική και την ισπανική, γνωρίζει την ελλη­νική, την συριακή, την ιταλική, την γαλλική και την αγγλική γλώσ­σα.

©2017 Ελληνική Καθολική Εξαρχία elcathex.gr

Web Design by mare - Hosted by ATgroup