Βιβλιοπωλείο «Καλός Τύπος»

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ
Εκδοτικός Οίκος  –  Θρησκευτικό Βιβλιοπωλείο
Αντικείμενα Ευλαβείας

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:   ΣΙΝΑ  2   –  106 72  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 36 26 091
E-mail: kalostypos1932@gmail.com

Το «ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ» άρχισε τη λειτουργία του ως Δανειστική Βιβλιοθήκη το έτος 1932 επί Αρχιερατείας του Αειμνήστου Εξάρχου  των Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος Γεωργίου Χαλαβαζή. Ο ίδιος Ιεράρχης υπέγραψε στις  26 Οκτωβρίου 1936 και το υπ’ αριθμόν 910 Επισκοπικό Διάταγμα με το οποίον ιδρύθηκε επίσημα πλέον ο εν λόγω Οργανισμός με τη σημερινή  του νομική μορφή και έκτοτε λειτουργεί ως Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός του «Γραφείου Καλού Τύπου» είναι η δια του τύπου συμβολή  στην πνευματική διαπαιδαγώγηση του Ελληνικού Καθολικού κόσμου και εν γένει η διαφώτιση  της  Ελληνικής κοινωνίας επί της δογματικής, ηθικής και κοινωνικής  διδασκαλίας και δράσεως της Καθολικής Εκκλησίας. Προς τούτο άρχισε να εκδίδει περιοδικά, την εφημερίδα «ΚΑΘΟΛΙΚΗ»,  βιβλία  νέα ή  σε μετάφραση, καθώς και πάσης φύσεως έντυπα  που συντελούν στον  επιδιωκόμενο σκοπό του. Βασικός εμψυχωτής, οργανωτής, συγγραφέας και πρώτος διευθυντής αυτού του Γραφείου ήταν ο π. Υάκινθος Γαδ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Επίσκοπο Γεώργιο Χαλαβαζή.

Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρεία του εκάστοτε Εξάρχου των Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος, αποτελούμενο από 6 Καθολικούς ιερείς   και 7 λαϊκούς  διοριζομένων απάντων από τον Έξαρχο. Οι θέσεις των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικές και χωρίς αμοιβή.

Για την άμεση επαφή με επικοινωνία με τον ευσεβείς πιστούς από συστάσεως του Οργανισμού «Γραφείου Καλού Τύπου» λειτούργησε το εμπορικό κατάστημα  επί της οδού Σίνα 2 στο Κέντρο της Αθήνας, στο οποίο διατίθενται όλες οι εκδόσεις του Οργανισμού, θρησκευτικά βιβλία που εκδίδονται από έγκριτους Εκδοτικούς Οίκους της Αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας, βιβλία όλων των λοιπών Εκδοτικών Οίκων με θρησκευτικό ή κοινωνικό περιεχόμενο και μεγάλη ποικιλία  αντικειμένων Ευλαβείας,  με σκοπό τη διάδοση  της ευλαβείας των πιστών και την πνευματική των οικοδομή.

Σήμερα το Κατάστημα της οδού Σίνα 2 είναι το μοναδικό Καθολικό  Βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα και χάρη στις προσπάθειες της Διοίκησης, των εργαζομένων και λοιπών εθελοντών – συνεργατών  που το στηρίζουν κατορθώνει να επιβιώνει και να στέκεται όρθιο μέσα στην κρίση που μαστίζει την Ελλάδα.

©2017 Ελληνική Καθολική Εξαρχία elcathex.gr

Web Design by mare - Hosted by ATgroup