1 Ιανουαρίου 2018

(Γαλ. 4, 4-7  Ματθ. 2, 1-12)

Ευλογητός να είναι ο Θεός μας, και τώρα και πάντοτε, και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν

Αγαπημένα μου αδέλφια. Σήμερα, οχτώ μέρες μετά τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε την «κατά σάρκα περιτομή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού», και τη γιορτή του αγίου μας πατέρα Βασιλείου του Μεγάλου. Επιπλέον η πρώτη Ιανουαρίου σημειώνει την αρχή του νέου πολιτικού έτους.

«Συνταφέντες αυτώ, (τω Χριστώ) εν τω βαπτισμώ, εν ώ και συνηγέρθητε δια της πίστεως της ενεργείας του Θεού…».

Η φράση αυτή του Αποστόλου Παύλου προς την προς Κολοσαείς επιστολή του, την οποία ακούσαμε, μας δίνει την εμπιστοσύνη και τη δύναμη για τη χριστιανική μας πορεία. Κατά το βάπτισμά μας ενταφιαστήκαμε με τον Χριστό, στο θάνατό του, και με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού, μαζί με τον Χριστό, αναστηθήκαμε σε μία νέα ζωή (συνταφέντες αυτώ εν τω βαπτισμώ, εν ω και συνηγέρθητε…). Θυμηθείτε ότι τρεις φορές κατά το βάπτισμά μας, βυθιστήκαμε στο νερό της κολυμπήθρας, για να αναστηθούμε με τον Χριστό σε μία νέα ζωή.

 «Συνταφέντες …….. συνηγέρθητε ….» Η ισορροπία θα έλεγα, η φιλολογική μεταξύ των δύο αυτών λέξεων δείχνει επίσης κατά κάποιο λόγο όλη τη χριστιανική μας πορεία. Διαμέσου της φράσεως του Αποστόλου Παύλου, ο  Κύριος μας ζητά να βυθίσουμε όλη τη ζωή μας, τη χαρά μας και τους πόνους μας, την αμαρτία και τη χάρη, μέσα στο θάνατό του, έτσι ώστε όλες αυτές οι χάρες και οι θλίψεις, μέσα στη δύναμη του Θεού, να λυτρωθούν στη νέα ζωή. Πρόκειται πάντοτε για μία νέα ζωή «εν Χριστώ», σύμφωνα με το Ευαγγέλιό του.

Στη συνέχεια το σημερινό Ευαγγέλιο μας είπε ότι ο Χριστός δέχθηκε σήμερα την περιτομή και πήρε το όνομα του Χριστού. Επιθυμώ μονάχα να υπογραμμίσω δύο όψεις αυτού του γεγονότος: πρώτη είναι αυτή ότι δεν πρέπει να βλέπουμε την περιτομή του Χριστού μονάχα ως την εκπλήρωση από τον Χριστό της «κατά σάρκα» περιτομής του, γιατί ως Λόγος του Θεού ενσαρκώθηκε πραγματικά, δηλαδή έγινε αληθινός άνθρωπος. Πρέπει να βλέπουμε την εκπλήρωση σ’ Αυτόν, στο ανθρώπινο σώμα του, μιας παραδόσεως, η οποία γίνεται μία αληθινή ομολογία πίστεως, στην αληθινή του ενσάρκωση: Εκείνος είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε αληθινός άνθρωπος: δεν είναι μία σκιά ανθρώπου, δεν είναι θα μπορούσαμε να πούμε ένα φάντασμα ανθρώπου, αλλά είναι ο αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Αυτό είναι το νόημα της σημερινής γιορτής.

Έπειτα, μέσα στο ίδιο νόημα, έχουμε το όνομα που δίνεται στον Λυτρωτή μας. Πρόκειται για ένα όνομα, το οποίο δείχνει την αποστολή του: ο Θεός σώζει… η σωτηρία του Θεού. «Συνταφέντες …….. συνηγέρθητε ….» Και εμείς λαβαίνουμε ένα δικό μας όνομα, θα έλεγα ότι λαβαίνουμε το ίδιο του το όνομα, γιατί ο καθένας μας με το  βάπτισμά μας σωθήκαμε και αγαπηθήκαμε από τον Θεό.

 Στη συνέχεια κατά την πρώτη του Ιανουαρίου, τελούμε επίσης τη γιορτή του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Και κατά τη Θεία Λειτουργία ψέλνουμε την ιερή αναφορά δηλαδή την ευχαριστιακή ευχή η οποία από πολύ παλιά παράδοση αποδίδεται στον Μεγάλο αυτόν Άγιο. Είναι μία αναφορά πολύ ωραία, μακρά, κατά την οποία διαβάζουμε, ψέλνουμε, γιορτάζουμε την αγάπη, τη σωτηρία την ευσπλαχνία του Θεού, στο πρόσωπο του Χριστού, από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την απολύτρωση.

Ευχαριστώ τον Κύριο για τα δώρα του και πάνω απ ‘όλα για την πίστη του. Παρά την αδυναμία μας, και τις αμαρτίες μας είναι πάντα πιστός. Και στην αδυναμία μας συνεχίζει να δείχνει την αγάπη του με πολλούς τρόπους.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω σήμερα, ότι στις 26 Δεκεμβρίου, ημέρα γιορτής της Παμμακάριστου και ένδοξης Παναγίας,  Μητέρας του Θεού, υπέγραψα ως επίσκοπος την εγγραφή και ένταξη  του π. Βησσαρίωνα Κουότση στην Εξαρχία μας. Από την εικοστή έκτη αυτή ημέρα, είναι πλήρες μέλος του πρεσβυτερίου της Εκκλησίας μας. Τον ευχαριστώ και όλους τους ιερείς για την αφοσίωση και την υπηρεσία με την οποία υπηρετούν, φροντίζουν και αγαπούν την Εκκλησία μας.

Νομίζω ότι ο χαιρετισμός και η ευχαριστία  των ιερέων για την ημέρα του Αγίου Βασιλείου είναι όμορφη και ταυτόχρονα απαίτηση για καθέναν από αυτούς. Είναι η τοποθέτησή τους κάτω από την προστασία και το μοντέλο ενός επισκόπου, όπως του Βασιλείου, ο οποίος αγαπούσε, υπηρετούσε και φρόντιζε για τη ζωή της Εκκλησίας του.

Ας ευχαριστήσουμε σήμερα τον Κύριο για όλα όσα μας έδωσε κατά το έτος το οποίο τελείωσε χθες αλλά ας τον ευχαριστήσουμε ήδη από τώρα για τα δώρα του, και για την αγάπη του, που θα μας δώσει κατά το έτος που σήμερα αρχίζουμε. Αμήν

+ Σεβ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αποστολικός Έξαρχος

©2017 Ελληνική Καθολική Εξαρχία elcathex.gr

Web Design by mare - Hosted by ATgroup